யாதும் ஊரே

புலம் பெயர் தமிழ் முதலீட்டாளர்களுக்கான முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் முதலீட்டு சேவைகளுக்கான அமைப்பு

Yaadhum Oorae

An Investment Promotion and Facilitation Forum for the Non-Resident Tamils

Gallery

Videos

  • Industry
  • Tourism
  • Culture
automobile

Automobile

Tamil nadu : The auto mobile capital of india

automobile

Textiles & Apparel

Tamil nadu : The auto mobile capital of india

ooty

Ooty

Cinimatic Video - Tamil Nadu Tourism

basic

Namma Ooru Thiruvizha

கலை பண்பாட்டுத் துறை,சுற்றுலாத்துறை நடத்தும் நம்ம ஊரு திருவிழா

TCS-industry

IT and ITeS

Tamil Nadu: Emerging IT & ITeS Hub

coimbatore

Pollachi

Pollachi, Coimbatore - TAMIL NADU TOURISM

kai-silambam

Kai Silambattam

Kai Silambatta

karakattakaran

Karagattam

Kalai Sangamam- Tamil Folk Art - Neiyandi Melam and KaragattamKalai Sangamam

rameshwaram

Rameswaram

Rameswaram, Ramanathapuram - TAMIL NADU TOURISM

electronics

Electronics

Tamil Nadu : The Electronic Power House of India

data-center

Data Centre

Tamil Nadu : The Digital Gateway of India

mahabalipuram

Mahabalipuram

Mahabalipuram, Chengalpattu | UNESCO World Heritage Site - TAMIL NADU TOURISM

Thanjavur

Brihadesshwara Temple

Brihadeeshwara Temple, Thanjavur | UNESCO World Heritage Site - TAMIL NADU TOURISM

renewable-energy

Renewable Energy

Tamil Nadu: Leader in Renewable Energy

tn-independance

Independence Day celebration

India Independence Day celebration

wild-life

Wildlife

Arulmigu Ramanathaswamy Temple - Rameswaram, Tamil Nadu

tn-independance

Kattai kuthu

Kattai Kuthu

karakattakaran

Kalai Sangamam

Kalai Sangamam-